Chuyên mục: Đơn vị

Gồm có 4 bộ môn: Bộ môn Hóa dược - Dược lý Bộ môn Bào...
Gồm có 3 bộ môn: Bộ môn Lâm sàng Bộ môn Y học cơ sở...