Khoa Dược

Gồm có 4 bộ môn:

  • Bộ môn Hóa dược – Dược lý
  • Bộ môn Bào chế – Kiểm nghiệm thuốc
  • Bộ môn Thực vật – Dược liệu
  • Bộ môn Tổ chức Quản lý
Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn