Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Gồm có 3 bộ môn:

  • Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
  • Bộ môn Điều dưỡng chuyên ngành
  • Bộ môn Sức khỏe sinh sản
Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn