Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ cao đẳng hệ chính quy năm 2022

Thời gian nhận hồ sơ được gia hạn từ ngày 22 / 8 / 2022 đến ngày 04 / 09 / 2022. Dự kiến nhập học ngày 05 / 09 / 2022.

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn