Thông báo về việc mời quan tâm gói thầu số 06: Giám sát thuộc dự án đầu tư phát triển CSVC, TBĐT Trường Cao đẳng Y tế An Giang

Thông tin chi tiết tải về: tại đây

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn