Quyết định 5358/QĐ-BYT về việc ban hành Dược điển Việt Nam V

  • Ký hiệu: 5358/QĐ-BYT
  • Trích yếu: Về việc ban hành Dược điển Việt Nam V
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
  • Đơn vị soạn thảo: Phòng QLCLT
  • Đơn vị ban hành: Bộ Y Tế
  • Ngày ban hành: 28/11/2017 14:14
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Độ khẩn: Bình thường
  • Độ mật: Bình thường

Xem quyết định 5358/QĐ-BYT

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn