Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức , thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Để tạo điều kiện cho các sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra. Nhà trường liên kết với Trường Đại Học Trà Vinh tổ chức lớp ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Mọi chi tiết liên hệ và đăng ký tại phòng Khảo thí – KĐCL Trường Cao Đẳng Y Tế An Giang. SĐT: 02963949407 .

Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn