THÔNG BÁO

THÍ SINH DỰ THI CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG, Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ XÉT NGHIỆM KHÓA NGÀY 25/8/2018 ĐẾN PHÒNG KHẢO THÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG ĐỂ XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 19/10/2018. 15g NGÀY 20/10/2018 THÍ SINH CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ ĐỂ DỰ LỄ KHAI GIẢNG.