THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 16 CÓ THAY ĐỔI


THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 16 CÓ THAY ĐỔI, CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Ngày 29/10/2018:

- 9g thí sinh tập trung sinh hoạt quy chế.

- 13g15 thí sinh tập trung tại phòng thi thi môn Chính Trị.

2. Ngày 30/10/2018: Thi môn Lý Thuyết Tổng Hợp như lịch. 16g30 lớp ĐD 16A bốc thăm thi thực hành.

3. Ngày 31/10 - 02/11/2018: Thi Thực Hành đối tượng Y Sĩ Đa Khoa 16A (Sáng + Chiều).

4. Ngày 05 - 06/11/2018: Thi Thực Hành đối tượng Điều Dưỡng Đa Khoa 16A (Sáng + Chiều).

5. Ngày 01 - 02/11/2018: Thi Thực Hành đối tượng Y Sĩ Y Học Cổ Truyền 16A (Sáng + Chiều).

6. Ngày 07 - 12/11/2018: Thi Thực Hành đối tượng Dược Sĩ Trung Học 16A (Sáng + Chiều).

* Ngày 26/10/2018: 16g tập trung bốc thăm thi thực hành đối tượng YSĐK + YSCT 16A.