THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỐC THĂM THI TỐT NGHIỆP PHẦN THỰC HÀNH CÁC LỚP YS 16C1-C4


THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỐC THĂM THI TỐT NGHIỆP PHẦN THỰC HÀNH CÁC LỚP YS 16C1-C4

13g30 Ngày 28/12/2018 thí sinh tập trung bốc thăm thi tốt nghiệp phần thực hành các lớp YS 16C1-C4.