THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP BỔ TÚC ĐIỀU DƯỠNG 18D2 VÀ LỚP ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỔ TRUYỀN CỤ THỂ NHƯ SAU:


1. LỚP BTĐD 18D2 NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC TỪ NGÀY 22/11/2018 ĐẾN NGÀY 06/12/2018. KHAI GIẢNG 18g NGÀY 07/12/20182. LỚP ĐỊNH HƯỚNG Y HỌC CỔ TRUYỀN NHẬN GIẤY BÁO NHẬP HỌC TỪ NGÀY 22/11/2018 ĐẾN NGÀY 07/12/2018. KHAI GIẢNG 8g NGÀY 10/12/2018