LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP Y SĨ 16C1-C4 & CÁC ĐỐI TƯỢNG THI LẠI

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN THI LẠI TỐT NGHIỆP.