KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC LỚP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Kết Quả Thi L2 Lớp DD 16A.

2. Kết Quả Thi L2 Lớp DS 16A1.

3. Kết Quả Thi L2 Lớp DS 16A2.

4. Kết Quả Thi L2 Lớp DS 16A3.

5. Kết Quả Thi L2 Lớp YS 16A1.

6. Kết Quả Thi L2 Lớp YS 16A2.

7. Kết Quả Thi L2 Lớp YS 16A3.

8. Kết Quả Thi L2 Lớp YSCT 16A.

* Ghi chú: Những học sinh có điểm TB môn<5 sau 2 lần thi thì học lại học phần.