KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ I CÁC LỚP CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018

1. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp DS 16A1.

2. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp DS 16A2.

3. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp DS 16A3.

4. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp ĐD 16A.

5. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp YS 16A1.

6. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp YS 16A2.

7. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp YS 16A3.

8. Kết Quả Học Tập HK1 Năm Học 2017-2018 Lớp YSCT 16A.

* Ghi chú: Những học sinh có điểm thi <3 hoặc điểm TB Môn<5 hoặc vắng thi sẽ thi lại. Lịch thi lại sẽ tổ chức sau tết.