KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC LỚP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Kết Quả Học Tập Lớp DS 16C1.

2. Kết Quả Học Tập Lớp DS 16C2.

3. Kết Quả Học Tập Lớp DS 16C3.

4. Kết Quả Học Tập Lớp DS 16C4.

5. KKết Quả Học Tập Lớp YS 16C1.

6. Kết Quả Học Tập Lớp YS 16C2.

7. Kết Quả Học Tập Lớp YS 16C3.

8. Kết Quả Học Tập Lớp YS 16C4.

* Ghi chú: Những học sinh có điểm thi <3 hoặc điểm TB Môn<5 hoặc vắng thi sẽ thi lại. Lịch thi lại sẽ tổ chức trong tuần sau.