KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC LỚP YS 16C MỚI CẬP NHẬT 22/10/2018

1. KKết Quả Học Tập Lớp YS 16C1.

2. Kết Quả Học Tập Lớp YS 16C2.

3. Kết Quả Học Tập Lớp YS 16C3.

4. Kết Quả Học Tập Lớp YS 16C4.

* Ghi chú: Anh (chị) xem kết quả trên nếu ai chưa đạt hoặc không có điểm thì liên hệ gấp với phòng khảo thí (phần lý thuyết) hoặc giáo viên phụ trách lâm sàng (phần TT lâm sàng) để được giải quyết sớm.