KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 17

1. Kết Quả Lớp CĐĐD 17A1.

2. Kết Quả Lớp CĐĐD 17A2.

3. Kết Quả Lớp CĐ DƯỢC 17A1.

4. Kết Quả Lớp CĐ DƯỢC 17A2.

5. Kết Quả Lớp CĐ DƯỢC 17A3.

6. Kết Quả Lớp CĐ DƯỢC 17A4.

* Ghi chú: Những học sinh có điểm TB môn<5 thì thi lần 2 theo lịch phòng khảo thí.