KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP YS16C1-C4 & CÁC ĐỐI TƯỢNG THI LẠI

1. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CHƯA CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP YS 16C1-C4

2. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS 16C

3. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP YS 15C

4. DANH SÁCH ĐƯỢC CHƯA CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS 16C

5. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP CHÍNH QUY (THI LẠI)

* DANH SÁCH ĐƯỢC CHƯA CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CHÍNH QUY (THI LẠI)

* Ghi chú: Học sinh được công nhận tốt nghiệp tập trung tại Trường Cao Đẳng Y Tế An Giang lúc 9g ngày 13/02/2019 để làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp. 15g làm lễ Tốt nghiệp. Khi nhận bằng mặc áo chuyên môn và đội mũ chuyên môn.