KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS-YS-ĐD 16A & CÁC ĐỐI TƯỢNG THI LẠI

1. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS 16A

2. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP YS 16A

3. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP ĐD 16A

4. DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP YS YHCT 16A

* DANH SÁCH CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DS-ĐD-YS-YHCT 16A

* KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP CÁC ĐỐI TƯỢNG THI LẠI

* Ghi chú: Học sinh được công nhận tốt nghiệp tập trung tại Trường Cao Đẳng Y Tế An Giang lúc 9g ngày 12/12/2018 để làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp. 15g làm lễ Tốt nghiệp. Khi nhận bằng mặc áo chuyên môn và đội mũ.