DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP LỚP YS 15C1-C3 VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG THI LẠI

* Ghi chú:Thí sinh xem danh sách dự thi tốt nghiệp khoá ngày 10/4/2018. Nếu phát hiện sai sót(Họ tên, dấu , Ngày sinh, nơi sinh, giới tính) thì liên hệ với phòng khảo thí để điều chỉnh trước ngày thi.