DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CỬ NHÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ĐỢT 2 THÁNG 11 NĂM 2018

1. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

2. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG

3. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM