THÔNG BÁO LỊCH THI TỐI THỨ SÁU NGÀY 11/05/2018 SẼ CHUYỂN SANG THI TỐI THỨ SÁU NGÀY 18/05/2018.