Biểu mẫu tuyển sinh năm 2022

  1. Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên: tải về tại đây.
  2. Danh mục mã Trường Trung học phổ thông: tải về tại đây.
  3. Danh mục mã Tinh, Huyện: tải về tại đây.
  4. Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự tuyển năm 2022: tải về tại đây.
Chia sẻ:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn